หมวดหมู่บทความ Talks

Categories Talks
Man of the Month (9), Working mom (8), Working Woman (7), มากหมอ(ไม่)มากความ (39), เกิดมาเป็นแม่ (6), เคาะประตูบ้าน (14)

Search by tag : Working woman, พญ.บุษยา เตชะเสน, ดัน ‘ภิญญ์’ ครอสติชไทย ลุยตลาดโลก, Talks, Working Woman, “คิดดี ชีวิตมีแบบแผน” อย่างทายาทเศรษฐีเนสกาแฟ

 

ผลลัพธ์ 16 - 20 จาก 83
Talks / มากหมอ(ไม่)มากความ
สาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดว่าเกิดจากอะไรนั้น ยังตอบได้ไม่แน่ชัด อย่างในบางราย แม่มีสุขภาพแข็งแรงดี ประคับประคองดูแลครรภ์อย่างดี แต่อยู่ๆ อาจเกิดปัญหา ทำให้ต้องคลอดก่อนกำหนดได้”
| 1331 Hits | Print | PDF | Email

Talks / มากหมอ(ไม่)มากความ
ความรุนแรงขึ้นกับอายุครรภ์ที่ได้รับเชื้อ ถ้าติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันในช่วง 4 สัปดาห์แรกของอายุครรภ์ พบว่าทารกมีโอกาสเกิดความพิการได้สูงถึงร้อยละ 50
| 700 Hits | Print | PDF | Email

Talks / มากหมอ(ไม่)มากความ
การพูดเป็นพัฒนาการที่สำคัญในช่วงวัยของเด็ก สู่การเจริญเติบโต การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย เรียนรู้ และอยู่ร่วมในสังคม
| 1798 Hits | Print | PDF | Email

Talks / มากหมอ(ไม่)มากความ
โรคเฉพาะสตรีที่สามารถใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด ได้แก่ โรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก โรคเยื่อบุโพรงมดลูกงอกผิดที่ การต่อหมันสตรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดมะเร็งบริเวณอุ้งเชิงกราน ทั้งมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
| 2300 Hits | Print | PDF | Email

Talks / มากหมอ(ไม่)มากความ
หลายคนมักเข้าใจว่าภาวะแทรกซ้อนของคนที่มีโรคอ้วน มีเพียงโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แต่จริงๆ แล้ว ภาวะแทรกซ้อนของคนอ้วนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมากๆ
| 1286 Hits | Print | PDF | Email

  

Powered by AlphaContent 3.0.4 © 2005-2018 - All rights reserved
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก ฉบับที่ 544 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561