News (1/124)
Latest
 

ผลลัพธ์ 1746 - 1750 จาก 1767
Family Life / สัตว์เลี้ยงในเหย้า
โรคอ่างทอง เล่นเอาคนเลี้ยงแมวหนาวๆ ร้อนๆ ร่ำๆ จะปล่อยแมว บ้างก็ทิ้งไปอยู่วัดเป็นแมววัด แมวจรจัดเสียก็มี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับท่านผู้อ่านและผู้เลี้ยงแมว อย่างน้อยก็จะไม่มีแมวจรจัดเพิ่มขึ้น แมวที่กำลังเลี้ยงอยู่ก็จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตลอดไป
| 2756 Hits | Print | PDF | Email

พบคุณหมอเด็ก / จิตวิทยาลูกรัก
การควบคุมลูกมากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ดี เหมือนการขึงเชือกนั่นเองครับ ตึงไปก็ไม่ดี หย่อนไปก็ไม่ดี การควบคุมลูกมากไปก็คือการเข้มงวดกับลูกเกือบทุกเรื่อง อาจทำให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง จะทำอะไรก็กลัวผิด กลัวจะถูกว่าไปหมด ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ถ้าควบคุมไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมก็มักจะทำให้ลูกรักเกิดปัญหาพฤติกรรมตามมาได้ครับ เช่น...
| 9680 Hits | 1 comment | Print | PDF | Email | Read more...

Family Life / ครอบครับสุขสันต์
คนจำนวนมากมีความคิดว่า “ทักษะการเขียน” เป็นเรื่องที่ไกลตัวจากชีวิตประจำวันของคนธรรมดาสามัญทั่วไป โดยคิดว่าเป็นทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับบุคคลในบางแวดวงหรือบางอาชีพเท่านั้น เช่น นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงวรรณกรรม นักเขียน นักประพันธ์ ฯลฯ
| 4808 Hits | Print | PDF | Email

คลินิคคุณแม่ / คนมีลูกยาก คนอยากมีลูก
การกระทำใดๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี จำเป็นต้องอาศัยกุญแจหลัก คือ ความรู้จริง และความชำนาญแบบมืออาชีพ รวมทั้ง อย่าได้วางใจคนที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ
| 9743 Hits | 3 comments | Print | PDF | Email

คลินิคคุณแม่ / คลินิคแม่และเด็ก
ย้าย...!! เช้านี้เลย…!! โอ้พระเจ้าช่วย…กล้วยแขก...เดือนพฤษภาคมก็ย้ายข้าราชการกันแล้ว อะไรกัน (วะ) แค่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ (รัด ถ้ำนูน) ก็ย้ายกันแล้ว…
| 3323 Hits | Print | PDF | Email

  

Powered by AlphaContent 3.0.4 © 2005-2018 - All rights reserved
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก เล่มเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 541