News (1/139)
Latest
 

ผลลัพธ์ 21 - 25 จาก 1907
เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่ / New mom 2
ในวัย 4 เดือน เจ้าตัวเล็กจะเริ่มค้นพบสิ่งต่างๆ ที่แปลกใหม่มากมาย เขาจะเกิดความอยากรู้อยากเห็น และต้องการไขว่คว้ามาโดยเอื้อมไปจับ ซึ่งการที่เด็กเอื้อมจับสิ่งของด้วยตนเองได้นี้ นับเป็นพัฒนาการก้าวที่ใหญ่มาก
| 4086 Hits | Print | PDF | Email

News / Latest
| 20338 Hits | Print | PDF | Email

เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่ / New mom 4
วัยอนุบาล เป็นช่วงวัยที่เหมาะสำหรับการปลูกฝังให้เด็กๆ รักการอ่าน เพราะเป็นวัยเริ่มต้นการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยกระตุ้นให้ลูกรักการอ่านได้ตั้งแต่วัยนี้ เขาจะเติบโตเป็นผู้ที่รักการอ่านต่อไป
| 4040 Hits | Print | PDF | Email

เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่ / New mom 4
ในยุคที่กระแสรักษ์โลกมาแรง นอกจากชวนกันถือถุงผ้าออกช้อปปิ้ง การสอนให้ลูกปลูกต้นไม้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เขารู้จักรักสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโต แถมยังช่วยฝึกความรับผิดชอบ ความช่างสังเกต และการอดทนรอคอยอีกด้วย
| 3214 Hits | Print | PDF | Email

เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่ / New mom 4
ในยุคที่กระแสรักษ์โลกมาแรง นอกจากชวนกันถือถุงผ้าออกช้อปปิ้ง การสอนให้ลูกปลูกต้นไม้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เขารู้จักรักสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโต แถมยังช่วยฝึกความรับผิดชอบ ความช่างสังเกต และการอดทนรอคอยอีกด้วย
| 17810 Hits | Print | PDF | Email

  

Powered by AlphaContent 3.0.4 © 2005-2021 - All rights reserved
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก ฉบับที่ 557 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564