หมวดหมู่บทความ สังสรรค์หรรษา เมนูคุณหนู

Search by tag : สังสรรค์หรรษา, เมนูคุณหนู, อาหารจากข้าวกล้องงอก


เมนูเตรียมพร้อมลูกวัยเข้าเรียน
(3 votes)
ดัชนี บทความ
เมนูเตรียมพร้อมลูกวัยเข้าเรียน
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
                วันเปิดภาคเรียน การเจริญเติบโตในช่วงนี้ของเด็กจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และคงที่ แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป สำหรับเด็กบางคนที่ตัวเล็กๆ รูปแบบการเจริญเติบโตอาจจะคงที่เป็นเวลาหลายๆ เดือน หรือเป็นปี แล้วก็จะมีการเพิ่มความสูงและน้ำหนักอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเจริญเติบโตจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงความอยากอาหาร และปริมาณอาหารที่ได้รับ ดังนั้น พ่อแม่บางคนอาจจะวิตกกังวลกับเด็กในช่วงที่มีการเจริญเติบโตช้า และเด็กมักไม่ค่อยมีความอยากอาหาร
เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียนอายุ ได้รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอใน 1 วัน ควรได้รับอาหารหมู่ที่1 ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ และถั่วเมล็ดแห้ง อาหารหมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าวสุก ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง อาหารหมู่ที่ 3 ได้แก่ ผักใบเขียว ผักสีส้ม สีเหลือง อาหารหมู่ที่ 4 ได้แก่ ผลไม้ และอาหารหมู่ที่ 5 น้ำมันจากพืช จากสัตว์ เนย กะทิ
การปลูกฝังนิสัยการกินที่ดีแก่เด็กวัยก่อนเรียน ควรฝึกให้เด็กกินอาหารที่มีประโยชน์มากชนิด เพื่อให้ร่างกายเด็กได้รับสารอาหาร ต่างๆ ครบถ้วนและเพียงพอ  ฝึกให้เด็กกินอาหารแปลกใหม่ที่เด็กไม่เคยกินมาก่อน ควรเริ่มครั้งละน้อยๆ ถ้าเด็กไม่ชอบหรือไม่ยอมกิน ไม่ควรบังคับ ฝึกให้เด็กกินอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ใน 1 วัน ควรมีอาหารว่างให้เด็ก 1 - 2 มื้อ อาจเป็นนม ผลไม้ หรือน้ำผลไม้ 5. ฝึกให้เด็กกินอาหารให้หมด อย่าให้เหลือทิ้ง ฝึกให้เด็กกินผักผลไม้ เพราะผักและผลไม้นอกจากจะให้วิตามินและเกลือแร่แล้ว ยังให้ใยอาหารช่วยในการขับถ่าย ฝึกให้เด็กนั่งกินอาหารที่โต๊ะให้เป็นที่เป็นทาง
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการให้รางวัลสำหรับการกินอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เอาเรื่องการกินอาหารมาเป็นเครื่องต่อรองกับพ่อแม่ หลีกเลี่ยงให้เด็กเล่นจนเหนื่อยก่อนกินอาหาร เพราะจะทำให้เด็กกินอาหารได้น้อย ก่อนกินอาหารควรฝึกให้เด็กล้างมือให้สะอาด และพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องการกินอาหารให้แก่เด็ก
ฉบับนี้แม่และเด็กนำเสนอเมนูอาหารเตรียมพร้อมลูกก่อนว