หมวดหมู่บทความ พบคุณหมอเด็ก คลินิกหมอเด็ก

Search by tag : พบคุณหมอเด็ก, คลินิกหมอเด็ก, ห่วงน้องติดคางทูมจากพี่


ส่งเสริมความฉลาดด้านต่างๆ ให้ลูก
(1 vote)
การพัฒนาการเด็กทำได้โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ได้พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ถึงบทบาทชีวิตต่างๆ”

เราสามารถส่งเสริมความฉลาดให้ลูกได้อย่างไรบ้าง ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
            ความฉลาดด้านภาษา ควรส่งเสริมลูกให้มีความเข้าใจในการเลือกใช้คำศัพท์และภาษา สามารถใช้คำศัพท์ได้หลากหลาย เรียนรู้ไวยากรณ์ได้อย่างรวดเร็ว และนำไปใช้ได้ดี โดยเรียนรู้ไปพร้อมลูก ทำกิจกรรมร่วมกัน อ่านหนังสือ ดูเว็บไซต์ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเวลาที่เขามีคำถามหรือข้อสงสัย จะได้แนะนำได้ทันที
ความฉลาดด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ เข้าใจเรื่องตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ดี สามารถแก้ปัญหาได้ เข้าใจรูปแบบของปัญหาต่างๆ และหาทางวิธีแก้ไขได้ แนะนำให้ลูกเล่นเกมปริศนาที่เกี่ยวกับตัวเลข หรือมีคำถามให้เขาตอบ ให้เขาได้ลองคิดหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ
ความฉลาดด้านดนตรี เด็กกลุ่มนี้จะมีทักษะในการฟังที่ดีเยี่ยม เป็นเด็กที่มีความละเอียดอ่อน สามารถแยกแยะความแตกต่างเล็กๆ น้อยได้ดี ชอบเสียงเพลง เขาจะคำคล้องจองหรือมีแบบแผน มีจังหวะ เป็นเด็กที่เรียนรู้เรื่องศัพท์ ภาษาต่างๆ ได้ดี สิ่งที่พ่อแม่ส่งเสริมเขาได้ โดยการหาสื่อหนังสือที่มีเสียงสัมผัสให้เขาได้เล่น ได้อ่าน หรือเปิดดนตรีให้เขาฟัง ให้เขาได้ลองเรียนรู้เสียงต่างๆ ในธรรมชาติ
ความฉลาดด้านร่างกาย เด็กกลุ่มนี้จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ดี สนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งใช้ฝีมือและกำลังร่างกาย เขาจะค่อนข้างแข็งแรง ชอบปีนป่าย วิ่งเล่น เคลื่อนไหวตลอดเวลาที่เรียนรู้ การส่งเสริมเด็กที่มีความฉลาดด้านนี้ คือหากิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้แรงกาย ให้เขาได้ทำ เพื่อฝึกความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและร่างกายครับ เช่น เล่นกีฬา

ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ เด็กกลุ่มนี้มักคิดสิ่งต่างๆ เป็นภาพ มีจินตนาการที่เปี่ยมล้น คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้เขาได้อ่านหนังสือเยอะๆ ให้เขาได้มีอิสระทางความคิด ไม่ควรปิดกั้น ให้เขาดูหนังสือภาพ เชื่อมโยงกับคำต่างๆ สิ่งต่างๆ รอบตัว ให้เขาได้แสดงความคิดเห็น
ความฉลาดด้านมนุษย์สัมพันธ์ เด็กกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ชอบทำเป็นกลุ่ม การพัฒนาการเด็กทำได้โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ได้พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ถึงบทบาทชีวิตต่างๆ ได้พัฒนาทักษะความสามารถของตน
ความฉลาดด้านความเข้าใจตัวเอง เด็กกลุ่มนี้มักจะทำสิ่งต่าง ๆ ตามสัญชาตญาณของตัวเอง ชอบริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ การส่งเสริมลูกควรเข้าใจในตัวเขา ให้เขาได้ลองคิด ลองตัดสินใจทำด้วยตัวเอง ผิด ให้เขาวางแผนทำสิ่งต่างๆ ไม่ควรบังคับ ผิดถูกค่อยแนะนำ
ความฉลาดด้านรู้จักธรรมชาติ เด็กกลุ่มนี้ชอบสำรวจธรรมชาติ มีความสนใจ สังเกตสิ่งต่างๆ รวมถึงรายละเอียดรอบๆ ตัว การส่งเสริมควรให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ พาเขาออกนอกบ้าน สอนให้เขารู้จักสิ่งต่างๆ รอบตัว ให้เขาได้คิดว่าสิ่งต่างๆ ที่ทำมีผลต่อโลกนี้อย่างไร ต่อคนรอบข้างอย่างไร ต่อธรรมชาติอย่างไร

นพ.เฉลิมชาติ ศรีวัชรกาญจน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก 
ประจำศูนย์เด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลนทเวช

ความเห็น (0)Add Comment
เขียนแสดงความเห็น
 
  smaller | bigger
 

busy
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก เล่มเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ฉบับที่ 542