หมวดหมู่บทความ Family Life ครอบครับสุขสันต์

Search by tag : Family Life, ครอบครับสุขสันต์, ลับคมความคิดด้วย “ทักษะการเขียน”


ค้นหาแนวทางพัฒนาศักยภาพลูกรัก
(0 votes)
ดัชนี บทความ
ค้นหาแนวทางพัฒนาศักยภาพลูกรัก
หน้า 2
“เด็กทุกคนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธ์ุที่กำลังงอกเงยเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต พ่อแม่มีหน้าที่ดูแลรดน้ำพรวนดินต้นไม้นั้นให้เติบโตสมบูรณ์”

คนเราทุกคนที่เกิดมาได้รับสิ่งหนึ่งเหมือนกัน นั่นคือ เมล็ดพันธุ์แห่งความสามารถในการเรียนรู้ มนุษย์เราได้รับการออกแบบมาให้เรียนรู้ ลองสังเกตลูกๆ ของเร ตั้งแต่ยังเป็นทารก พฤติกรรมต่างๆ ของเขาเสมือนหนึ่งว่า เขากำลังปฏิบัติหน้าที่สำคัญ คือ เรียนรู้จักโลกนี้ให้มากที่สุด เด็กทารกจะสนใจสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว เขาจะจ้องมองสิ่งที่เคลื่อนไหว พยายามหยิบจับฉวยคว้าสิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งสัมผัส ทั้งชิม ทั้งฉีกดึง และทำสิ่งต่างๆ เพื่อค้นหาว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร

คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) นักจิตวิทยาการเรียนรู้ ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือ Freedom to Learn ว่า มนุษย์เราถูกสร้างมาเพื่อเรียนรู้ ทุกๆ คนมีศักยภาพในการเรียนรู้ได้ และสิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาคือ การเรียนรู้ เรื่องใดก็ตามที่สามารถสอนได้นั้น ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญ การถูกบังคับให้เรียนเท่ากับเป็นการนำความเจ็บปวดมาให้กับผู้เรียนมากกว่าทั้งนี้ วิธีการที่ถูกต้องคือการส่งเสริมให้เขาได้ใช้ความสามารถในการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวให้มากที่สุด

สิ่งที่เด็กทารกทำนั้นสำคัญมาก เราเรียกว่า “การเรียนรู้” และเมื่อเขาเติบโตขึ้น การเรียนรู้ของเขาจะเพิ่มพูนขึ้นผ่านการเล่นของเล่น เกม กีฬา การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเห็นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของเขา แต่ความจริงที่น่าเศร้า คนจำนวนมากกลับซ่อนความสามารถในการเรียนรู้ของพวกเขาไว้ ทั้งนี้อาจเกิดจากประสบการณ์เจ็บปวด อันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของพวกเขาในอดีต ทำให้เขายุติความสามารถในการเรียนรู้ไปเสีย

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กคนหนึ่งมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนโง่เขลา เมื่อแสดงความคิดเห็นต่อหน้าเพื่อนๆ หน้าชั้นเรียน เขาจะเริ่มเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว กลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ  เด็กบางคนพบว่า ตนเองเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ช้ากว่าคนอื่น จึงปิดกั้นตนเอง ด้วยการเป็นคนที่รับความรู้จากคนอื่นเท่านั้น ทั้งๆ ที่หากเขาตั้งใจเรียนรู้ต่อไป ย่อมสามารถขยายศักยภาพการเรียนรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นได้

ในส่วนตัวผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของเราลดลง เพราะประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เราได้เผชิญ ได้หล่อหลอมความคิด เหตุผลต่างๆ ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเรา และในที่สุดได้กลายเป็นเหมือนกำแพงที่ปิดกั้นมิให้เราเข้าไปเรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่นเด็กเล็กๆ อีกต่อไป


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก ฉบับที่ 544 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561