หมวดหมู่บทความ เจริญเติบโตแข็งแรง 4 – 6 ปี

Search by tag : เจริญเติบโตแข็งแรง, 4 – 6 ปี, ทำไงดี เมื่อลูกเลียนแบบสิ่งไม่ดี


เพิ่มพลังไอเดีย...สู่ยอดนักจินตนาการ
(2 votes)
t1.jpgถ้าหากให้คำนิยามคำหมายของคำว่า “คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์” นั้น คงเอ่ยอ้างได้กว้างมาก แต่ถ้าให้สรุปแบบรวบยอดแล้ว ก็เป็นกระบวนการทางสมองในการคิดที่หลากหลายรูปแบบ และนำมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือรู้จักคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น อาจกล่าวได้ง่ายๆ ว่าผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นไปทางเชิงบวก เป็นสิ่งใหม่ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นการคิดต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด             ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่คนทำได้ต้องเป็นยอดอัจฉริยะเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่แฝงอยู่ในแต่ละคน ไม่มีอะไรที่ไกลเกินความสามารถที่คนเราจะทำได้ เป็นทักษะที่มีอยู่แล้วในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสังเกต การมองโลกในแง่ดี การมีจินตนาการ การหาทางแก้ไขปัญหาได้หลากหลาย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหนูน้อยของคุณพ่อคุณแม่แล้ว ที่มีต้นทุนเดิมคือความอยากรู้อยากเห็น บวกกับช่วงวัยนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วits-just-an-idea.jpgยจินตนาการ ถ้าได้รับการส่งเสริมที่ดีก็จะเป็นก้าวสำคัญเมื่อโตขึ้นก็จะเป็นคนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา รู้จักคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
หากกล่าวย่อๆ พื้นฐานความคิดของเด็กในวัย 4 - 6 ปี นี้เป็นวัยที่ช่างจินตนาการ และชอบเลียนแบบจากสิ่งที่ได้พบเห็น แต่จะเป็นอย่างไร หากเด็ก ๆ ของเรายังไม่สามารถแยกแยะระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกแห่งจินตนาการได้ 
  1. เด็กๆ มักจะคิดว่า อะไรที่เคลื่อนไหวได้ล้วนมีชีวิต (Animism) ดังเช่นตัวการ์ตูน ตุ๊กตาต่างๆ ที่เจ้าหนูเราชื่นชอบ และเล่นด้วย เปรียบเสมือนเพื่อนในจ