หมวดหมู่บทความ เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่ New mom 4

Search by tag : เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่, New mom 4, คลอดธรรมชาติ...ธรรมชาติของการคลอด


เลี้ยงลูกให้มีสมองดี 
(0 votes)
“การสนใจสมองจะทำให้ลูกได้ทั้งสมองที่ดีและร่างกายที่ดี”

          โลกออนไลน์มีเว็บไซต์ใหม่แปลก ParentingForBrain.com ชื่อที่แปลว่า การเลี้ยงลูกเพื่อสมอง สมองในที่นี้คือ สมองของลูก 
เจ้าของเว็บไซต์คือ Pamela Li คุณแม่ชาวแคนาดาเชื้อสายจีนที่ได้แนะนำพ่อแม่ให้สนใจสมองลูก เพราะที่ผ่านมามักสนใจเพียงร่างกาย การสนใจสมองจะทำให้ลูกได้ทั้งสมองที่ดีและร่างกายที่ดี จนเติบโตเป็นคนมีสุขภาพดี มีความสุข มีความสำเร็จ และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์
ใครมีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นนี้ แน่นอนต้องมีอนาคตไกล ทั้งนี้การจะเลี้ยงลูกให้มีสมองดีไม่ยาก 
เธอได้แนะนำวิธีไว้ 10 ข้อดังนี้

          1. Modeling ทำตัวเป็นแบบอย่าง พ่อแม่ไม่ควรทำเพียงสอนลูก แต่ควรทำให้ลูกเห็นสิ่งที่สอน ด้วยการทำตัวเองให้เป็นตัวอย่าง 
          2. Loving แสดงความรักเมื่อมีโอกาส ทำเลย จูบกอดจับมือถือแขนลูก อย่าห่วงจะเกินเลย ทำเพื่อให้ลูกรับรู้ความแนบแน่นและความยั่งยืนของความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก 
          3.  Positive parenting เลี้ยงลูกในเชิงบวก อย่าเลี้ยงแบบดุด่าเฆี่ยนตี แต่ควรเลี้ยงด้วยความรัก ความหวังดี และความเอาใจใส่ และไม่ควรถือการเลี้ยงลูกเป็นภาระ แต่เป็นหน้าที่ 
          4. Being A Safe Haven ทำตัวให้ลูกรู้สึกเป็นที่พึ่ง ที่ลูกสามารถยึดเหนี่ยว คือไม่ว่าจะเผชิญอะไร พ่อแม่จะช่วยเสมอ
          5. Communicating and Integrating สื่อสารกับลูกและควบรวมเรื่องที่ลูกเล่า เพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงดูสั่งสอน
          6. Reflecting ย้อนดูวัยเด็กของตัวเอง ปัญหาเลี้ยงลูกเป็นปัญหาซ้ำซาก ดังนั้นถ้าเจอควรย้อนกลับไปดูตอนตัวเองเป็นเด็กและเคยเจอปํญหาเดียวกัน หรือถ้าไม่เคย ให้ดูทำไมปัญหาถึงไม่เกิด
          7. Your Own Well-Being เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของตัวเอง รวมทั้งเอาใจใส่การมีชีวิตแต่งงานที่ดี เพราะความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งอาจกระทบการเลี้ยงลูก 
          8. No Spanking อย่าตีลูก เพราะการตีจะทำให้ลูกคิดหาวิธีไม่ให้ตัวเองถูกจับได้ นอกจากนี้ การวิจัยยังยืนยันว่า เด็กถูกตีบ่อยมักกลายเป็นเด็กเกเร เด็กก้าวร้าว และเด็กที่ชอบความรุนแรง
          9. Keeping Perspective รักษาเป้าหมายการเลี้ยงลูก พ่อแม่ทุกคนมีเป้าหมายที่ดีในการเลี้ยงลูก อย่าลดทอนเป้าหมาย จงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป้าหมายบรรลุ
          10. Take A Shortcut รู้จักลดขั้นตอน พ่อแม่ไม่ควรเสียเวลาไปกับการค้นหาวิธีเลี้ยงลูก เพราะมีหลากหลายวิธี ก่อนอื่นควรกำหนดความต้องการของลูกและของตัวเอง

          จากนั้นเข้าไปดูมีวิธีที่เหมาะและตัวเองสามารถทำได้  ทั้งนี้วิธีเลี้ยงลูกทั้ง 10 ข้อที่แนะนำ จะช่วยให้ลูกมีสมองที่ดี
เพราะระหว่างเลี้ยงสมองลูกจะได้รับแต่สิ่งดีๆ จนถูกนำไปประมวลเป็นความทรงจำและความประพฤติที่ดี ที่ยังจะฉุดร่างกายให้ดีไปด้วย หายากมากวิธีเลี้ยงลูกที่ให้ผลเช่นนี้ 

บรรยายภาพ

1.  ยอดคุณแม่ Pamela Li

2. เว็บไซต์ ParentingForBrain.com


ความเห็น (0)Add Comment
เขียนแสดงความเห็น
 
  smaller | bigger
 

busy
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก เล่มเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2563 (ราย 2 เดือน) ฉบับที่ 552