หมวดหมู่บทความ พบคุณหมอเด็ก คลินิกหมอเด็ก

Search by tag : พบคุณหมอเด็ก, คลินิกหมอเด็ก, ห่วงน้องติดคางทูมจากพี่


เติมอนาคตลูกให้สดใส ใส่ใจ IQ, EQ
(13 votes)
การที่คุณพ่อคุณแม่มีความตั้งใจในการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการเรียน การทำงาน และชีวิตส่วนตัว เรื่อง IQ, EQ, เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจทำความเข้าใจ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การเลี้ยงดูลูกเพื่อให้มี IQ ดี EQ เด่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไร คุณพ่อคุณแม่ทำได้ทุกวัน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม ขอแค่เวลาที่ให้กับลูก บวกกับความตั้งใจดีๆ หมอรับรองลูกของท่านมี IQ และ EQ ดีแน่
IQ และ EQ เป็นความฉลาดที่เกื้อหนุน ซึ่งกันและกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะทำให้คนๆ นั้น ไม่สมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น
IQ (Intelligence Quatieut) คือ ความสามารถทางสติปัญญาที่สามารถวัดออกมาได้เป็นตัวเลขจากการทดสอบทางจิตวิทยา IQ เป็นความสามารถในการรับรู้ การจำ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ แล้วสรุปออกมาเป็นความหมาย
IQ เกี่ยวข้องกับการเรียน เด็กที่มี IQ ดี ย่อมทำนายได้ว่า เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี โดยเฉพาะการเรียนในโรงเรียนที่เน้นการอ่าน การเขียน การคำนวณ การท่องจำ การคิดวิเคราะห์ต่างๆ ที่ต้องใช้ทักษะของ IQ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคนที่ IQ ดีเรียนเก่ง ได้คะแนนสูงๆ นั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านเสมอไป โดยเฉพาะการใช้ชีวิตส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตครอบครัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติและทักษะอันหลากหลาย
EQ (Emotional Quatieut) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจ ควบคุมอารมณ์และปรับจิตใจอารมณ์ของตัวเองให้สอดคล้องกับวัย มีการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีเพียงแบบประเมินที่กรมสุขภาพจิตได้จัดทำขึ้น

 


พ.ญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว

เพื่อให้ทราบความบกพร่องของทักษะความสามารถทางอารมณ์ที่ควรจะได้รับการพัฒนาแก้ไขเท่านั้น
ลองมาดูคุณสมบัติดีๆ 3 ด้าน ของ EQ จากกรมสุขภาพจิต จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจมากขึ้นว่า ทำไม EQ จึงสำคัญในการปลูกฝังเลี้ยงดูเด็ก คุณสมบัติ 3 ด้านนั้น คือ
1. ด้านดี เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น รู้จักยอมรับเมื่อทำผิด
2. ด้านเก่ง เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความพยายาม การปรับตัวต่อปัญหา และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3. ด้านสุข เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดความสุข ได้แก่ ความพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับใจเมื่อผิดหวัง มองโลกในแง่ดี และมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติดีๆ ของ EQ จะทำให้บุคคลนั้นๆ เป็นคนน่ารัก น่าคบหาสมาคม คนที่อยู่รอบข้างเต็มใจช่วยเหลือ เต็มใจทำงานด้วย แล้วคนที่มี EQ ดีขนาดนี้แล้ว ลองมาดูว่ามีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่สามารถมอบให้แก่ลูกน้อยที่แสนรักเพื่อที่จะได้มีทั้ง IQ, EQ ที่ดี เริ่มต้นจาก
1. การที่เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน และมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย
2. การได้รับการสัมผัส โอบกอดด้วยความรัก เพื่อที่เด็กจะรับรู้ว่าตนเองเป็นคนที่มีค่า เป็นที่รัก มีความมั่นคงทางจิตใจ
3. การได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม โดยการใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ มีกรอบกติกาว่าอะไรที่เด็กทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้ อะไรถูก อะไรผิด การรักลูกไม่ได้หมายความว่า ปล่อยให้เด็กทำทุกอย่างตามใจ โดยไม่มีขอบเขต
4. การให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้ทำอะไรด้วยตัวเอง เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง
5. การให้เด็กได้เล่น ได้ออกกำลังกายเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการขณะเล่น รวมทั้งการที่เด็กได้เล่นร่วมกับเด็กอื่นๆ จะทำให้เด็กได้ฝึกเรียนรู้ กติกาการเล่น การปรับตัวใช้ชีวิตกับผู้อื่น
6.  สภาพแวดล้อมในบ้านที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงบรรยากาศในบ้านที่เป็นไปอย่างอบอุ่น คุณพ่อคุณแม่รักกัน เข้าใจกัน พูดคุยกัน ไม่มีเสียงทะเลาะเบาะแว้ง ด่าทอกัน ลองนึกภาพเด็กที่มี IQ ดี แต่เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกัน ให้เด็กเห็นทุกวัน เด็กจะมีแก่ใจที่จะเรียนรู้ได้อย่างดี ในบรรยากาศแบบนั้นหรือ
ลองนึกสรุปว่าการเลี้ยงดูลูกให้มี IQ ดี EQ เด่น ไม่ต้องใช้เงินมากมาย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์วิลิศมาหรา สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องลงทุนคือ เวลา ความใส่ใจ ความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ และปรับตัวเองเพื่อลูกน้อย ลองลงทุนสร้าง IQ, EQ ลูกซะตั้งแต่วันนี้ เพื่อดอกผลที่งดงามในตัวลูกกันเถอะค่ะ

Related items

ความเห็น (2)Add Comment
0
Achawin
กันยายน 17, 2011
119.42.117.126
Votes: +1
...

สวัสดีครับ พอดีเป็นคุณพ่อมือใ

เตเต้
น้องเตเต้ลูกแม่เอ้
มีนาคม 05, 2010
58.9.30.250
Votes: +0
...

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล

เขียนแสดงความเห็น
 
  smaller | bigger
 

busy
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก เล่มเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 ฉบับที่ 555