หมวดหมู่บทความ คลินิคคุณแม่ คลินิคแม่และเด็ก

Search by tag : คลินิคคุณแม่, คลินิคแม่และเด็ก, น้ำประปาชงนมให้ลูกดีไหม


การเดินทางของหนูฟี…(ตอน) ซินโดรมนรก...ภาคสุดท้าย ย้าย...!! เช้านี้เลย…!! โอ้พระเจ้าช่วย…กล้วยแขก..
(0 votes)
ดัชนี บทความ
การเดินทางของหนูฟี…(ตอน) ซินโดรมนรก...ภาคสุดท้าย ย้าย...!! เช้านี้เลย…!! โอ้พระเจ้าช่วย…กล้วยแขก..
หน้า 2

ย้
าย...!! เช้านี้เลย…!! โอ้พระเจ้าช่วย…กล้วยแขก...เดือนพฤษภาคมก็ย้ายข้าราชการกันแล้ว อะไรกัน (วะ) แค่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ (รัด ถ้ำนูน)  ก็ย้ายกันแล้ว…

เป็นการย้ายจริง เพราะมียานพาหนะภายใน (เรียกเสียเก๋...ไก๋) ก็รถเข็นผู้ป่วยนั่นแหละมารอรับแล้ว เป็นการสั่งย้ายคุณแม่หนูอิม ออกจากหออภิบาลไปอยู่ที่หอผู้ป่วยสามัญได้แล้ว ผู้ป่วยที่สัญญาณชีพ คือความดันโลหิต การหายใจ การทำงานของหัวใจคงที่ ไม่เจียนไปเจียนมา ประเภทที่ต้องเฝ้าตรวจวัดแทบจะทุกครึ่งค่อนชั่วโมง หรือบางรายก็ถี่กว่านั้นหรือเรียกว่าผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต และในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามากก็ คาดเครื่องตรวจวัดกับตัวผู้ป่วยก็จะมีตัวเลขโชว์หรือบางครั้ง เช่นเครื่องตรวจวัดการทำงานของหัวใจ ก็จะออกมาเป็นเส้นกราฟวิ่งโชว์ให้ดูตลอด ไม่เท่านั้นยังมีระบบแจ้งเตือนด้วย พอผลการตรวจออกมาผิดปกติเจ้าเครื่องมือก็จะร้องเสียงหลง เป็นเสียงแปลกๆ ที่จะชอนไชรบกวนทั้งโสตประสาทและจิตใจ พอได้ยินครั้งไรจะต้องรำคาญจนทนไม่ได้ ต้องรีบไปที่เครื่องเพื่อจะปิดเครื่อง เป็นการเรียกให้หมอต้องไปดูรายงานผลที่ผิดปกติ มีเสมอที่เครื่องหลายตัวเกิดร้องพร้อมกัน ป่วนไปทั้งห้องหออภิบาล มีที่หมอวิ่งชนกัน ที่จะชนกันบ่อยก็หมอกับพยาบาล ทั้งบังเอิญและจงใจ …ว่าไปนั่น ในงานไม่ว่ากัน