ทุกคนมีสิทธิเป็นปก M&C แม่และเด็กดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ครับ

สมาชิกครึ่งปี (6 ฉบับ) ราคา 350 บาท
สมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) ราคา 700 บาท

การชำระเงิน

 

ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน (สังจ่ายไปรษณีย์กลาง) ในนาม หจก.หนึ่งเจ็ดการพิมพ์
เช็คธนาคาร (เฉพาะธนาคารในเขตกรุงเทพฯ) สั่งจ่ายในนาม หจก. หนึ่งเจ็ดการพิมพ์
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสุรวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 054-2-13513-1
(กรุณาแนบแบบหลักฐานสำเนาการโอนเงินมาด้วย หรือส่ง Fax: 0-2233-5062)

แจ้งการชำระเงิน ได้ที่นี่

ชื่อ/นามสกุล:
  *
ที่อยู่:
  *
จังหวัด:
โทรศัพท์ (บ้าน):
  *
ที่ทำงาน:
อีเมล์:
* Required field