หมวดหมู่บทความ เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่ New mom 4

Search by tag : เทิร์นโปรคุณแม่มือใหม่, New mom 4, คลอดธรรมชาติ...ธรรมชาติของการคลอด


3Q ที่ควรเสริมให้ลูกวัยประถม PDF Print E-mail
Written by Admin   
Tuesday, 26 January 2021
คุณแม่คงทราบกันดี ว่า IQ ที่ดีจะนำลูกไปสู่ความสำเร็จด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิตได้ไม่ยาก แต่ความสำเร็จของคนเรานั้น มาจากความฉลาดทางสติปัญญา หรือ IQ เพียง 1 ใน 3 เติบโตแข็งแรงฉบับนี้ จะขอแนะนำอีก 3Q ที่ควรเสริมให้ลูกวัยประถม เพื่ออนาคตอันสดใสของพวกเขาค่ะ

SQ : ความฉลาดทางสังคม
ความฉลาดทางสังคม (Social quotient) หรือ SQ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นเรื่องของทักษะทางสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่น ยังรวมไปถึงการมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือแม้แต่การสบตา (eye contact) ขณะพูดคุยกับผู้อื่น
การเสริม SQ ให้กับเด็กๆ เริ่มได้ง่ายๆ จากสังคมเล็กๆ ในครอบครัวนี่ล่ะค่ะ ควรพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เปิดโอกาสให้ลูกได้พบกับผู้คนที่หลากหลาย เช่น พาเขาออกไปเที่ยวนอกบ้าน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนับสนุนให้ลูกรู้จักการเล่นและทำงานเป็นทีม เพื่อให้เขาค่อยๆ ก้าวสู่สังคมที่กว้างขึ้นต่อไป และไม่ดุว่าหรือเปรียบเทียบเขากับเด็กคนอื่นเพราะจะทำให้เขามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสังคมภายนอกค่ะ

 

AQ : ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
คุณแม่อาจไม่คุ้นกับคำว่า AQ และสงสัยว่าคืออะไร Adversity Quotient คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งความสามารถในการที่จะเผชิญกับความยากลำบาก และเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ
เด็กๆ เดี๋ยวนี้มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้น้อยลง ซึ่งก็ถือว่ามี AQ ต่ำ เนื่องมาจากการที่เด็กยุคนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทุกอย่าง เด็กไม่คอยได้เจออุปสรรคเท่าที่ควร เรียกว่าใช้ชีวิตสบายจนเคยชิน พอเจอเรื่องยุ่งยากก็ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนั้น มาเสริม AQ ให้ลูกกันดีกว่าค่ะ
โดยคุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้ลูกมีนิสัยของการ ‘แก้ปัญหา’ เช่น เมื่อลูกทำอะไรผิดพลาด แทนที่จะดุว่าหรือรีบแก้ปัญหาให้เค้า ควรตั้งคำถามว่า จะทำอย่างไรดี เพื่อฝึกให้เขาคิด โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้คำแนะนำ และเพราะเด็กๆ จะเรียนรู้วิธีการมองและจัดการปัญหาจากผู้ใหญ่รอบข้าง ดังนั้น ลูกจะมี AQ ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างด้วยค่ะ

MQ : ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม
MQ มาจากคำว่า Moral Quotient คือความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม ผู้ที่มี MQ ดี จะมีจิตใจดี คิดดีต่อผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น หากเด็กมี IQ ดี EQ สูง แต่ MQ ต่ำ ก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้
การที่คนเราจะมี MQ ดีได้นั้นต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กค่ะ ควรสอนให้เด็กรู้จักถูกผิด สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ ซึ่งจะใช้วิธีการบอกด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องแสดงให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสอนด้วยจึงจะได้ผล นอกจากนี้ควรสอนให้ลูกมีความภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นด้วย

แสดงแบบ : ด.ญ.ณภัทร์วรัญญ์ วงศ์คำสุย

ความเห็น (0)Add Comment
เขียนแสดงความเห็น
 
  smaller | bigger
 

busy
 
Next >
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก ฉบับที่ 558 มีนาคม - เมษายน 2564