หมวดหมู่บทความ พบคุณหมอเด็ก คลินิกหมอเด็ก

Search by tag : พบคุณหมอเด็ก, คลินิกหมอเด็ก, ห่วงน้องติดคางทูมจากพี่


ปัญหาลูกพูดช้า PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 17 August 2009
U1.jpg“ปัญหาการพูดช้า อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติบางอย่าง เช่น การได้ยินบกพร่อง พัฒนาการช้า หรือภาวะออทิสซึ่ม ปัญหาพูดช้ายังอาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาการเรียน หรือ Learning disability ในวัยเรียนได้”
ขอปรึกษาหน่อยค่ะ คือลูกสาวอายุ 2 ขวบ 4 เดือน มีปัญหาค่อนข้างพูดช้ากว่าเด็กที่โตวัยเดียวกัน ทั้งที่ฝึกลูกพูดมาตั้งแต่เล็กๆ แต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยค่ะ นานๆ ลูกจะยอมพูดตามที กลัวว่าจะมีผลต่อไปตอนโตกว่านี้ รบกวนแนะนำทีค่ะว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง 1.jpg

“ปัญหาพัฒนาการภาษาล่าช้า เป็นปัญหาด้านพัฒนาการที่พบบ่อยที่สุด เด็ก1 ใน 5 คน จะมีปัญหาล่าช้าในภาษา เช่น การพูดหรือความเข้าใจ และอาจเป็นสาเหตุของปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ได้ เพราะเด็กจะมีความอึดอัดคับข้องใจ เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารความต้องการ ความสนใจของตนเองได้
…ปัญหาพูดช้าบางครั้งเป็นแค่ชั่วคราวและอาจดีขึ้นเอง หรืออาจต้องมีครอบครัวช่วยเหลือบ้าง สิ่งสำคัญคือ พ่อแม่ต้องพยายามชักจูงและกระตุ้นให้เด็กได้พูด มีเวลาที่จะคุยกับเขา โดยใช้ทั้งท่าทางและเสียงชักชวน รวมทั้งทำเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เรียนรู้ แต่บางครั้งหากปัญหาเป็นมากเกินกว่าจะดูแลเองได้ ก็อาจจำเป็นต้องได้รับการฝึกพูดอย่างจริงจังโดยนักฝึกพูด
…บางครั้งปัญหาการพูดช้า อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติบางอย่าง เช่น การได้ยินบกพร่อง พัฒนาการช้า หรือภาวะออทิสซึ่ม ปัญหาพูดช้ายังอาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาการเรียน หรือ Learning disability ในวัยเรียนได้ เพราะฉะนั้น หากพ่อแม่มีข้อสงสัยว่าลูกอาจมีปัญหาพัฒนาการทางภาษา ควรต้องได้รับการประเมินอย่างเหมาะสม
...ซึ่งพฤติกรรมผิดปกติที่อาจพบร่วมกับการพูดช้า เช่น ไม่ชอบให้อุ้ม ไม่ยิ้มตอบเวลาเรายิ้มให้ ไม่สนใจหรือรับรู้ว่ามีคนอื่นอยู่ใกล้ๆ ไม่รับรู้เวลาเราเรียกชื่อ แต่อาจสนใจเสียงอื่นๆ เช่น เสียงแตรรถ เสียงแมวร้อง เหมือนอยู่แต่ในโลกของตัวเอง ชอบเล่นคนเดียว ดูเหมือนปิดความสนใจต่อคนอื่นๆ ไม่ชอบเล่นของเล่น แต่ชอบเล่นกับสิ่งของอื่นๆ ในบ้าน เช่น พัดลม กล่องของเล่น ชอบหรือยึดติดกับวัตถุแปลกๆ เช่น ไฟฉาย ปากกา แทนที่จะเป็นของเล่น อาจท่อง กขค ABC ตัวเลขได้ แต่พูดสื่อสารไม่ได้ ขอสิ่งที่ต้องการไม่ได้ ไม่รู้สึกกลัว ไม่รู้สึกเจ็บ หัวเราะโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน ใช้คำหรือวลีที่ไม่เข้ากับสถานการณ์ เป็นต้น
...เมื่อทราบผลการตรวจแล้ว เด็กที่มีปัญหาพูดช้า อาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปัญหาการพูดอย่างเดียว แต่ความเข้าใจภาษาจะสมวัย ซึ่งการดูแล แพทย์อาจแนะนำวิธีการกระตุ้นให้เด็กพูดที่บ้าน และแนะนำให้มาติดตามอาการ หรืออาจส่งปรึกษานักฝึกพูด หรืออาจเป็นปัญหาการพูดและความเข้าใจภาษา หรือกลุ่มที่มีความล่าช้าทั้งด้านการพูดและความเข้าใจ โดยการตรวจการได้ยินต้องปกติ ซึ่งการดูแล จำเป็นต้องได้รับการประเมินต่อว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก เช่น ออทิสซึ่ม พัฒนาการล่าช้าทุกด้าน หรือเป็นปัญหาเฉพาะด้านภาษา หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 2 ภาวะแรก ต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้การดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
…อย่างไรก็ดี หลายๆ คนอาจคิดว่า พัฒนาการทางภาษาของเด็กเริ่มต้นเมื่อเปล่งเสียงพูดคำแรก แต่จริงๆแล้วทักษะทางภาษาของเด็กเริ่มพัฒนามาก่อนหน้านั้น ตั้งแต่ช่วงเดือนแรกๆ ของชีวิต เด็กจะพยายามสื่อสารกับเราและโลกรอบตัวเขาด้วยการจ้องมอง ยิ้ม ส่งเสียงต่างๆ ก่อนที่จะมีภาษาพูด ดังนั้น การที่พ่อแม่มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกจึงสำคัญ ควรจะเรียนรู้ภาษาและสังคมของลูกในแต่ละช่วงอายุ รวมทั้งสังเกตสัญญาณเตือนของปัญหาพัฒนาการที่ล่าช้า ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่ค้นพบปัญหาหาทางแก้ไขได้เร็วและมีผลลัพธ์ที่ดี โดยหลักพัฒนาการต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นช่วงเวลาโดยประมาณ แต่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กต้องเตือนตัวเองเสมอว่า เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่เร็วช้าต่างกันได้ โดยยังอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกัน
...ในเด็กอายุ12เดือน เด็กควรจะพยายามมองหาและสามารถหาที่มาของเสียงได้ถูกต้อง สามารถหันหาหรือตอบสนองเวลาเรียกชื่อเขา สามารถโบกมือบ๊ายบายได้ สามารถมองตามได้เวลาเราชี้ชวนให้เขาดูอะไรเช่น “ดูรถไฟนั่นสิ ลูก” สามารถส่งเสียงเป็นพยางค์สูงๆ ต่ำๆ เหมือนเขาพยายามจะเล่าเรื่องด้วยภาษาต่างชาติได้ สามารถส่งเสียงตอบโต้เหมือนพยายามจะคุยกับคุณได้ สามารถเรียกพ่อว่า ป่าป๊า และเรียกแม่ว่า ม่าม๊า แหมะ หรือ แม่ได้ สามารถพูดได้อย่างน้อย 1 คำที่มีความหมาย (ที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือชื่อคนใกล้ชิด) สามารถชี้บอกความต้องการได้เมื่อจะเอาอะไรที่เอื้อมไม่ถึง หรือพยายามส่งเสียงเวลาชี้ เป็นต้น
...ในเด็กอายุ 12 - 24 เดือน เด็กควรจะทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้ โดยแรกๆ อาจต้องมีท่าทางประกอบ แต่หลังๆ ไม่ต้องมีก็เข้าใจได้ สามารถไปเอาของจากห้องอื่นๆ ตามที่บอกได้ สามารถชี้อวัยวะได้ถูกต้องเมื่อถาม สามารถชี้สิ่งที่สนใจหรือพยายามชวนให้เราดูสิ่งนั้นด้วย สามารถเอาของบางอย่างที่เขาสนใจมาอวดเราได้ สามารถชี้ไปที่ของเพื่อให้เราบอกว่าของนั้นคืออะไรสามารถบอกชื่อของที่เห็นบ่อยๆ ได้บ้าง และชื่อบอกได้ถูกต้องเมื่อถาม สามารถชอบเล่นสมมติ เช่น เล่นขายของ โดยเล่นกับพ่อแม่หรือกับตุ๊กตา สามารถเริ่มเรียนคำใหม่ๆ ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คำ เป็นต้น
...ในเด็กอายุ 24 เดือน เด็กควรจะชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้หลายส่วน และชี้ของที่เห็นบ่อยๆ ได้หลายอย่าง สามารถชี้รูปภาพในหนังสือได้บ้างเมื่อถาม สามารถทำตามคำสั่ง 2 ขั้นตอนได้ เช่น หนูเอาหนังสือไปวางแล้วหยิบตุ๊กตาหมีมาสิจ้ะ สามารถพูดได้ประมาณ 50 - 100 คำ สามารถพูดเป็นวลี 2 คำต่อกันได้ เช่น พ่อมา แม่อุ้ม ไปบ้าน อาจพูดเป็นประโยค 3 คำได้ เช่น หนูหิวน้ำ ยายไปเที่ยว ฯลฯ สามารถพูดแล้วเข้าใจได้ประมาณครึ่งหนึ่ง (50 เปอร์เซ็นต์) เป็นต้น”

พ.ญ.นันทกรณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
ขอขอบคุณ โรงพยาบาลปิยะเวท
โทร.0-2625-6500

Related items

ความเห็น (18)Add Comment
0
Ii
October 12, 2020
1.47.233.71
Votes: +0
...

สองขวบสิบเดือนใช้ท

0
Sunanya
June 01, 2016
183.89.216.3
Votes: +0
...

ลูกชายจะ4ขวบแล้ว ไม่โต้ตอบกับเราเมื

0
เรือนแก้ว
November 26, 2015
14.207.53.72
Votes: +0
...

-ลูก 2 ขวบ เดือน 6 ยังไม่พูดเลย

0
ชนาภา
July 03, 2015
61.90.9.181
Votes: +1
...

ลูกชายวัย 1 ขวบครึ่ง ไม่ยอมพูดเองค่ะ แต่บางครั้งสอนให้พ
ูดตามก็พูด แต่ไม่ชัด บางครั้งสอนพูดมากๆ เขาจะหงุดหงิดและร้
องไห้ ทำตัวอ่อน ลงไปนอนกับพื้น ควรแก้ปัญหาแบบนี้น
ังไงดีค่ะ คุณแม่เครียดมากเลย
ค่ะ กลัวลูกจะพูดไม่เป็

0
ชนาภา
July 03, 2015
61.90.9.181
Votes: +0
...

ลูกชายวัย 1 ขวบ 6 เดือน ยังไม่ยอมพูดเอง ต้องค่อยบอกให้พูด บางครั้งก็พูดตาม บางครั้งก็ไม่ยอมพู
ดเลย พอบอกมากๆเขาจะหงุด
หงิด และร้องไห้ จะแก้ไขปัญหาแบบนี้
ยังไงดีค่ะ คุณแม่เครียดมากเลย

0
วรินทร์ทิพย์ ชนาภัทรวรดชติ
June 09, 2015
125.27.220.223
Votes: -3
...

ตอนนี้ลูกอายุได้ 1 ขวบ 11 เดือน แต่ไม่ยอมพูดตาม ต้องบังคับ หรือไม่ให้สิ่งของท
ี่เค้าต้องการ เค้าถึงจะพูดแต่ยัง
พูดเป็นภาษาต่างด้า
วค่ะ และได้แค่คำเดียว ทำอย่างไรดีค่ะ

0
palm
January 20, 2014
125.26.85.54
Votes: +0
...

ลูกชาย ขวบเจ็ดเดือนยังไม่

0
Kaewta
July 27, 2013
27.55.166.163
Votes: -2
...

ลูกชายอายุ 2 ขวบ 4 เดือน พูดได้เป็นคำ ทำตามคำสั่งได้ทุกอ

0
อัจฉริยา
July 30, 2012
110.164.209.178
Votes: -1
...

smilies/cry.gif ลูกอายุ 2 ขวบ 4 เดือน พูดได้น้อยคำมากเลย เครียดมากค่ะ ลูกจะเป็นออทิสติกม
ั้ยคะ ช่วยตอบด้วยค่ะ แม่เครียดที่สุดค่ะ

0
new0878962863
July 17, 2012
115.87.79.127
Votes: -1
...

ลูก 3 ขวบกว่าแล้วยังพูดไ

0
new0878962863
July 17, 2012
115.87.79.127
Votes: +0
...

ลูกดิฉัน 3 ขวบกว่าแล้ว ยังพูดไม่ได้เลย นานๆจะพูดตามสักที เมื่อก่อนเคยเรียกแ
ม่ได้ แต่ตอนนี้ลูกไม่ยอม
เรียก ไม่สนใจที่แม่พูด สนใจแต่จะเล่นอะไรข
องเค้าไปเรื่อย ถ้าดิฉันให้ลูกเรีย
กหมาโดยที่เค้าไม่ไ
ด้เห็นหมาเค้าก็จะไม
่เรียก แต่ถ้าเค้าเห็นหมาด
้วยเค้าก็จะเรียกเอ
ง ใช้ให้ทำอะไรก็ไม่ค
่อยเข้าใจ ตอนนี้กลุ่มมากเลย จะทำยังไงดีค่ะ

0
วาสนา แสนสำราญ
July 06, 2012
118.173.48.224
Votes: -1
...

หลานอายุ 2ขวบ 5เดือนค่ะ
1. เรียกชื่อไม่หันมาม
อง
2.ไม่สนตา
3. ชวนเล่นของเล่นไม่ส
นใจ
4.ยังเรียกพ่อ - แม่ไม่ได้
5. ยังบอกความต้องการไ
ม่ได้
จะทำอย่างไรดี

0
do
May 16, 2012
27.130.90.180
Votes: +0
...

หลานอายุ 1 ขวบ 4 เดือน ยังเรียกแม่ ไม่ได้เลยค่ะ แต่ว่าเข้าใจที่ทุก
คนพูดค่ะ

0
หัวอกแม่
April 10, 2012
110.168.216.209
Votes: -1
...

ลูกดิฉัน สามขวบแล้วค่ะ ยังพูดได้เป็นคำๆ ต่อประโยคไม่ได้ แต่ส่งเสียงร้องดัง
มาก เขาไม่ได่เป้นใบ้ใช
่ไหมค่ะ กลุ้มมากค่ะsmilies/smiley.gifsmilies/cheesy.gif

0
joytweety
January 12, 2012
110.49.249.176
Votes: +1
...

ลูก1ขวบ9เดือนหูไม่ไ

0
psn
December 15, 2011
118.174.35.33
Votes: +2
...

ลูกอายุ 7 ขวบ บ่นปวดหัวบ่อย ๆ เป็น ๆ หาย ๆ (เป็นอย่างนี้มาประม
าณ 1 เดือนแล้วคะsmilies/wink.gif เค้าไม่ค่อยทานข้าว
คะ หนูก็ทำทุกวิถีทางใ
ห้เค้าทาน อาหารเสริมที่รู้ว่
าทานแล้วดี ก็พยายามสรรหามาให้
คะ พาไปหาหมอ หมอก็ให้ยามาทาน รอดูอาการอีกสักระย
ะ ถ้าไม่หายก็ให้ต้อง
ไปหาอีกที หนูสงสารเค้ามากเลย
คะ เวลาเค้าบ่นว่าปวดห
ัว... เค้าเป็นคนตั้งใจเร
ียน ผลการเรียนดี คุณครูก็ชมมาตลอดคะ ใครมีคำแนะนำดีๆ บ้างคะ

0
นู๋เลิฟคอสเพลย์
October 09, 2011
111.84.156.25
Votes: -1
...

น้องหนูอายุจะ 10 ขวบแล้วยังพูดได้แค
่ 2 คำเองค่ะ
จะทำไงดีค่ะ พอจะให้คำปรึกษาได้
มั้ยค่ะ

0
nattapat suppol
June 16, 2011
115.87.79.197
Votes: +2
...

ลูกผมอายุ3ขวดแล้วยั
งสื่อสารกับคนอื่นไ

เขียนแสดงความเห็น
 
  smaller | bigger
 

busy
 
< Prev   Next >
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก ฉบับที่ 558 มีนาคม - เมษายน 2564