หมวดหมู่บทความ เจริญเติบโตแข็งแรง 10 – 12 เดือน

Search by tag : เจริญเติบโตแข็งแรง, 10 – 12 เดือน, เมื่อลูกปฏิเสธข้าว ยาบำรุงช่วยได้จริงหรือ


ปล่อยลูกดูทีวี เสี่ยงเป็นโรคออทิสติก ? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 25 August 2009
U1.jpgเกิดความสงสัยขึ้นมาเหมือนกันค่ะ สำหรับเจ้าทีวีที่เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 6 ของคนเรา ว่าเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกน้อยมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมากมาย แต่สิ่งที่กังวลใจเป็นอันมากก็คือ มีผลทำให้เป็น โรคออทิสติก หรือที่รู้จักมักคุ้นตามภาษาชาวบ้านก็ เด็กเอ๋อ นี่แหล่ะ จริงหรือไม่...เราร่วมท้าพิสูจน์ไปด้วยกันเลยค่ะ
รู้จักออทิสติก television.jpg
            โรคออทิสติก (Autistic Disorder) หรือ ออทิสซึม (Autism) เป็นความบกพร่องของพัฒนาการรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ นับเป็นเวลา 60 ปีแล้วค่ะ ที่นักวิชาการรู้จักโรคนี้ และพยายามศึกษารายละเอียดต่างๆ แต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุของโรคได้ชัดเจน
            ซึ่งเกณฑ์การวินิจฉัยโรคออทิสติก ตามคู่มือการวินิจฉัยโรค DSM - IV โดยสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาก็คือ มีความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน แสดงอาการอย่างชัดเจนในวัย 1-3 ปี ก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และการสื่อสารไม่เป็นไปตามปกติ มีพฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมที่ผิดปกติ
ทุกวันนี้เราพบว่า เด็กชายป่วยเป็นออทิสติกมากกว่าเด็กหญิงถึงเกือบ 4 เท่า และเมื่อศึกษาหาต้นสายปลายเหตุที่เด็กจำนวนกว่า 300,000 คนในบ้านเราเข้าข่ายป่วยเป็นโรคนี้พบว่า เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน
ทีวีกับออทิสติก
            เกิดเสียงวิจารณ์เซ็งแซ่ กรณีทีวีเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคออทิสติก ดร.ไมเคิล วาล_DSC8895.jpgด์แมน จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ในรัฐนิวยอร์ก จึงได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจากไม่สามารถค้นหาสถิติพฤติกรรมการดูทีวีของเด็กเล็กได้ จึงใช้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต่างๆ เป็นเกณฑ์ในการช่วยประเมินเวลาที่เด็กทำกิจกรรมอยู่นอกบ้าน
            สิ่งที่พบคือ พื้นที่ที่มีฝนตกชุกที่สุด ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทำให้เด็กมีเวลาอยู่บ้านดูทีวีมากขึ้นนั้น มีจำนวนเด็กออทิสติกมากที่สุด ในทางกลับกัน พื้นที่ที่ฝนตกน้อย จำนวนเด็กออทิสติกจะน้อยตามไปด้วย พื้นที่ที่มีลูกค้าเคเบิลทีวีหนาแน่นที่สุด มีจำนวนเด็กออทิสติกสูงสุดเช่นเดียวกัน
            ผลการศึกษาประเมินว่า เด็กออทิสติกเกือบ 40% ในการวิจัยป่วยเพราะดูทีวี พร้อมแนะนำพ่อแม่ไม่ให้ปล่อยลูกอายุต่ำกว่า 2 ขวบดูทีวี ส่วนเด็กที่โตกว่านั้นไม่ควรดูเกินวันละ 1 - 2 ชั่วโมง แม้ไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรง แต่เป็นไปได้ว่า การขาดการปฏิสัมพันธ์กับสังคมอาจทำให้เด็กที่มีความโน้มเอียงที่จะเป็นออทิสติก ปลีกตัวจากสังคม ซึ่งแปลว่าความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กยังอายุน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่มักตรวจพบอาการของโรคเมื่อเด็กอายุเพียง 3 ขวบเท่านั้น

Did You Know ?
การดูทีวีเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นมากกว่าเด็กที่ไม่ดูถึงร้อยละ 10 เพราะสมองของเด็กที่เพิ่งเกิดช่วงอายุ 1 - 3 ปีแรกนั้นจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การดูทีวีหรือฟังรายการวิทยุที่มีการสลับรายการออกอากาศบ่อยๆ จะทำให้สมองของเด็กถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา และเป็นการสื่อสารทางเดียวทำให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ ส่งผลให้เด็กไม่เกิดการพัฒนาทั้งทักษะ ภาษา ผลที่ตามมาก็คือเมื่อถึงวัยเรียนเด็กที่ดูทีวีจะหัวช้ากว่าเด็กคนอื่น

แสดงแบบ
ด.ช.เอ็ดเวิร์ด โบว์เดน (น้องเอ็ดเวิร์ด)
Related items

ความเห็น (1)Add Comment
0
nun
August 03, 2010
58.136.9.175
Votes: +1
...

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกศิริวัฒนา

เปิดรับสมัครเรียน เด็กในกลุ่มออทิสติก
เพื่อปรับลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และส่งเสริมวิธีสู่การเรียนร่วม

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ศิริวัฒนา
เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น.
โทร. 02-435-7133
ที่อยู่ 37 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 59 ถ.จรัญสนิทวงศ์
ต.บางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

ระเบียบการสมัครเรียน
1.รับสมัคนักเรียนอายุตั้งแต่ 2.5 ปีขึ้นไป
2.เอกสารสมัครเรียน
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง
4.กรุณาแต่งกายสุขภาพ

ระบบการเรียนการสอน
คำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมกับความสามารถของเด็กรายบุคคลตลอดจนใช้สือและอุปกรณ์การสอนที่เน้นการใช้ประสารสัมผัส และการเคลื่อนไหวในการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม ๆ ต่าง ให้สอดคล้องและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒานาทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะกลไกลกล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่ การช่วยเหลือตนเองสมาธิ การใช้ภาษาและการสื่อความหมายและส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสพัฒนาศักยาพเพื่อให้มีอิสระในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสู่การเรียนร่วม
smilies/smiley.gif

เขียนแสดงความเห็น
 
  smaller | bigger
 

busy
 
< Prev   Next >
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก ฉบับที่ 558 มีนาคม - เมษายน 2564